Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΠΡΟΕΔΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝ:  1. ΔΗΜΑΡΧΟ

             2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Η αντισεισμική δόμηση των κτιρίων αποτελεί αναμφισβήτητα τον κύριο και καθοριστικό παράγοντα για την αντιμετώπιση του σεισμικού κινδύνου.

Στη χώρα μας, η οποία παρουσιάζει την  υψηλότερη σεισμική επικινδυνότητα στην Ευρώπη ( 6η σε σεισμικότητα χώρα της Γης) ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων ικανών να δέχονται με ασφάλεια τις σεισμικές καταπονήσεις,  θεωρούμε ότι πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της Πολιτείας.  Η άποψη που διατυπώνεται από διάφορες πλευρές, ότι η περιοχή μας δεν κινδυνεύει από σεισμούς, είναι πέρα από αντιεπιστημονική, άκρως επικίνδυνη και ανιστόρητη.

Ο πρώτος Αντισεισμικός κανονισμός εφαρμόστηκε στην Ελλάδα το 1959 και η πρώτη σημαντική βελτίωσή του έγινε το 1985. Το 1985 τέθηκε σε αποκλειστική εφαρμογή  ο Ν.Ε.Α.Κ ( Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός) και από το 2001 ισχύει ο Ε.Α.Κ-2000 ( Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός – 2000)

Με δεδομένα  τα παραπάνω  δημιουργείται εύλογα το ερώτημα για το πόσο ασφαλή μπορεί να είναι τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν το 1959 ή ακόμα και πριν το 1985.

Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν αφορά σε κτίρια συνάθροισης κοινού ή κρίσιμων λειτουργιών, όπως κατά κανόνα είναι τα κτίρια Δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης και κυρίως νοσοκομεία, σχολεία, κτίρια, διοίκησης, τηλεπικοινωνίας, παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας, πυροσβεστικοί σταθμοί κ.ά.

Σύμφωνα με την εμπειρία  από την εφαρμογή μεθόδων προσεισμικού ελέγχου τόσο σε άλλες χώρες όσο και στη δική μας και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες δόμησης κτιρίων στη χώρα μας, διαμορφώθηκε ένα κανονιστικό πλαίσιο αναφοράς για τον προσεισμικό έλεγχο, το οποίο περιλαμβάνει τρία στάδια ελέγχου:

·         Τον Πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο ή Ταχύ Οπτικό Έλεγχο (ΤΟΕ), για την πρώτη καταγραφή και ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης.

·         Το Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο για την προσεγγιστική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας με βάση αναλυτικότερους υπολογισμούς και (μη καταστροφικό) έλεγχο ποιότητας των υλικών, για όσα κτίρια προκύψει ανεπαρκής σεισμική ικανότητα με βάση τα αποτελέσματα του ΤΟΕ.

·         Την αναλυτική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και (ενδεχομένως) σύνταξη μελέτης αποκατάστασης – ενίσχυσης για όσα κτίρια προκύψει τοπική ή γενική σεισμική ανεπάρκεια από το προηγούμενο στάδιο.

Με βάση τα παραπάνω ρωτάμε τη διοίκηση του Δήμου σε τι ενέργειες έχει προβεί ή προτίθεται να πράξει στο αμέσως επόμενο διάστημα , για τον προσεισμικό έλεγχο (τρία στάδια) των δημόσιων και κοινωφελούς χρήσης  κτιρίων και ιδιαιτέρως των σχολείων που έχει στην ευθύνη της, με δεδομένο ότι τα  κτίρια σχεδόν  στο σύνολό τους είναι «γερασμένα».

ΝΑΥΠΛΙΟ  20-3-23

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση

Οι δημοτικοί σύμβουλοι

Κώστας Γκόνης

Μαρία Αλημπέρτη