Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2020

Λαϊκή Συσπείρωση Ναυπλίου.Προϋπολογισμός του 2020-στο ίδιο έργο θεατές...

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, σε μια χωρίς ουσιαστικό διάλογο ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  εγκρίθηκε ο    προϋπολογισμός. Χαρακτηριστικό είναι ότι η συνεδρίαση είχε διάρκεια μόλις 40 λεπτά.  Ο Δήμαρχος στην τοποθέτησή του μίλησε για υλοποίηση μεγάλων έργων που όμως στην πλειοψηφία τους δεν είναι καινούρια. Η σύνταξη μελέτης εφαρμογής στήριξης πρανών Αρβανιτιάς έχει ξεκινήσει το 2014,  η μελέτη αποκατάστασης του Τριανόν το 2016, η μελέτη ανάπλασης της Αιγίου το 2015, η μελέτη για τον Ψαρομαχαλά το 2015, ο κυκλικός κόμβος στο λιμάνι συζητείται από  το 2018. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι τα έργα αυτά που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός δεν προγραμματίζονται σύμφωνα με τα προβλήματα και τις ανάγκες του δήμου και των πολιτών αλλά κύρια  είναι τα επιλέξιμα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα ή τις κατευθύνσεις χρηματοδότησης της κεντρικής κυβέρνησης. Ο προϋπολογισμός που πρότεινε ο Δήμαρχος συντηρεί την υπάρχουσα κατάσταση, στηρίζεται στην φορολογία του δημότη και στοχεύει  στη λογική «κόστος – όφελος». 
Επομένως  ο προϋπολογισμός όπως και το τεχνικό πρόγραμμα για το 2020   καθώς και οι δηλώσεις του αποτελούν ένα στημένο σκηνικό εντυπωσιασμού.
Στην ίδια λογική ήταν και η τοποθέτηση του κ Αναγνωσταρά που ενώ καταψήφισε δεν διαφοροποιήθηκε στην ουσία, ενώ η παράταξη του κ. Σαλεσιώτη τον ψήφισε στην οικονομική επιτροπή. 
Η τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης
 Ο Δήμος Ναυπλίου ως τοπική διοίκηση έχει μετατραπεί  σε φορολογικό μηχανισμό στο πλάι του Κράτους και αυτό αποτυπώνεται και στον προϋπολογισμό του 2020.
Η δημοτική αρχή ακολουθώντας πιστά την πολιτική των κυβερνήσεων,  αποδέχεται  την περιστολή της κρατικής χρηματοδότησης, υλοποιεί την πολιτική επιβολής φόρων, των ελαστικών σχέσεων εργασίας, της εμπορευματοποίησης, της  διασύνδεσης των τοπικών οργάνων με τις επιχειρήσεις. Τα έσοδα από φόρους και τέλη ξεπερνάνε το ποσό των 12.000.000 ευρώ ενώ η κρατική χρηματοδότηση παρέχει  μόλις 6.000.000 ευρώ. Τα χρήματα δηλαδή που πληρώνουν οι δημότες για τη λειτουργία του δήμου είναι υπερδιπλάσια από τα χρήματα που δίνει το κράτος. 
Το λογικό λοιπόν θα ήταν να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό και στο τεχνικό πρόγραμμα έργα με κριτήριο τις ανάγκες των δημοτών και όχι την επιχειρηματική κερδοφορία.  Αντίθετα βλέπουμε μια κατασπατάληση χρημάτων σε κάθε είδους εργολαβίες,  σε ενοίκια,  σε πανάκριβες εκδηλώσεις, φιέστες, (π.χ 150.000 ευρώ στοίχισε ο χριστουγεννιάτικος στολισμός του 2019 εργολαβία σε ιδιώτες), σε μελέτες που δεν  γίνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου αλλά  από ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, που τις πιο πολλές φορές δεν είναι αναγκαίες. Χρηματοδοτήσεις προς την εκκλησία (Ευαγγελίστρια, Αγιος Νικόλαος). Τα επιλέξιμα έργα από τα ευρωενωσιακά προγράμματα  είναι τα περισσότερα έργα βιτρίνας, αποσπασματικά, με ελάχιστο έως καθόλου όφελος για τους δημότες.
 Ο τρόπος που συντάσσεται ο προϋπολογισμός οδηγεί σε συνεχείς τροποποιήσεις που δείχνει την ανυπαρξία στοχοθεσίας, τη έλλειψη προγραμματισμού και σχεδιασμού στην  υλοποίηση έργων, της αδυναμίας ιεράρχησης των αναγκών και  της δημιουργίας αδιεξόδων στα υφιστάμενα προβλήματα, όπως της διαχείρισης των απορριμμάτων, την προστασία του περιβάλλοντος, την οδική ασφάλεια, την διαχείριση  των χρεών της ΔΕΥΑΝ και τόσα άλλα.

Ο ισχυρισμός του Δήμαρχου ότι δεν έγιναν προτάσεις είναι αναληθής.
Οι προτάσεις που έχουμε κάνει στα Δημοτικά Συμβούλια 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο -24-10-2019 προτείναμε για τα μέτρα πυροπροστασίας των σχολείων να αποφύγουμε τον εθνικό δανεισμό από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και να διεκδικήσουμε χρήματα από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για τη χρηματοδότηση του έργου, διαφορετικά η δαπάνη να καλυφθεί από ίδιους πόρους. Η εκπόνηση των μελετών και η σύνταξη τευχών δημοπράτησης να γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, μειώνοντας το κόστος.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο - 29-12-2019 προτείναμε η ανάπλαση της οδού Αιγίου να ενταχθεί σε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης και λειτουργίας της πόλης που να περιλαμβάνει κυκλοφοριακή  μελέτη για οχήματα και ποδήλατα, πράσινο , πλατείες κλπ ειδάλλως πρόκειται για ένα πανάκριβο μεμονωμένο έργο βιτρίνας, αποσυνδεδεμένο από τον ιστό της πόλης. 
Στο Δημοτικό Συμβούλιο - 29-12-2019 για την υλοποίηση μέτρων ασφαλείας στον Ι.Ν Αγ. Νικολάου: Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν  δεν λύνουν το υφιστάμενο πρόβλημα, γιατί προβλέπεται κατά αυτό τον τρόπο μια μόνιμη κατάσταση με απρόβλεπτο οικονομικό βάρος. Προτείναμε να γίνουν εργασίες άρσης επικινδυνότητας τμημάτων του ναού και προστασίας του από τα καιρικά φαινόμενα,  όπως πρότεινε η Εφορία Αρχαιοτήτων  Αργολίδας και η Πολεοδομία.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο - 21-1-2020 για το τεχνικό πρόγραμμα του 2020 . Προτείναμε την αναγκαιότητα ανέγερσης σχολικών μονάδων για να μην αναγκάζονται  τα παιδιά να κάνουν μάθημα σε λυόμενα ή σε νοικιαζόμενα αμφιβόλου καταλληλότητας κτίρια. Προτείναμε την ανέγερση βρεφικών σταθμών γιατί οι ήδη υπάρχοντες δεν επαρκούν. Προτείναμε να ενταχθούν έργα που αφορούν στον προσεισμικό έλεγχο (σε τρεις φάσεις) των δημόσιων κτιρίων γιατί η χώρα μας είναι ιδιαίτερα σεισμογενής.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο - 11-2-2020 προτείναμε την επέκταση της μείωσης  αλλά και την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη σε ορισμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που δεν περιλαμβάνονται στην εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.  Σε αντιστάθμισμα προτείναμε αυξημένο συντελεστή τελών σε μεγαλοεπιχειρήσεις, βιομηχανίες, τράπεζες. 

Για όλα αυτά τα παραπάνω ο προϋπολογισμός σχεδόν δεν αναφέρει κουβέντα.
Ο Δήμαρχος που δεν θέλει  να ακούσει άλλη άποψη, προσπάθησε με συκοφαντίες, διαστρεβλώσεις και ειρωνείες να αντιμετωπίσει τις προτάσεις μας.
Η συμπεριφορά του απέναντι σε συμβούλους εκλεγμένους από το λαό, δεν συνάδει με το επιτρεπτό μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Καταψηφίσαμε τον προϋπολογισμό γιατί  έχει βαθιά αντιλαϊκό χαρακτήρα, ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις επιδιώξεις του ασφυκτικού δημοσιονομικού πλαισίου και δεν μπορεί να καλύψει τις λαϊκές ανάγκες. 
Η   Λαϊκή Συσπείρωση μέσα κι έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα σταματήσει να απαιτεί χρηματοδότηση από το κράτος όλων των αναγκαίων μέτρων και έργων.

Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020

Λαϊκή Συσπείρωση Επιδαύρου:Τι σημαίνει Τόπος να Ζεις;


Τοποθέτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Ο.Π.Δ.

Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Επιδαύρου για το 2020
αποτελεί την εξειδίκευση της στρατηγικής που υπηρετεί τους στόχους των
επιχειρηματικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται και στον τόπο μας. Πηγάζει
από τις στρατηγικές κατευθύνσεις της ΕΕ και νοιάζεται μόνο για την ανάπτυξη και την
κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων, αποτελώντας συνέχεια των κυβερνητικών
επιλογών όπως αυτές εξειδικεύονται μέσα από τον "Κλεισθένη Ι" και τις πρόσφατες
τροποποιήσεις του, που στηρίζουν όλοι οι άλλοι αιρετοί και οι παρατάξεις τους.
H δημοτική αρχή πιστή σ’ αυτές τις κατευθύνσεις εφαρμόζει όλες τις αντεργατικές
πολιτικές. Για παράδειγμα ενώ στα λόγια φέρεται να υπερασπίζεται τους εργαζόμενους,
από την πίσω πόρτα προσλαμβάνει και καθιερώνει εργασιακές σχέσεις λάστιχο με
2μηνα, 5μηνα, 8μηνα, πρακτική άσκηση, μαθητεία κτλ.
Επομένως το ερώτημα που τίθεται είναι: Ανάπτυξη από ποιον και για ποιον;
Αυτό που σήμερα έχει ανάγκη ο λαός είναι μια ανάπτυξη που θα υπηρετεί τις δικές
του σύγχρονες ανάγκες σε Αθλητισμό, Πολιτισμό, Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια. Έχει
ανάγκη από μόνιμη και σταθερή δουλειά με δικαιώματα, με ελεύθερο χρόνο και με
υποδομές που θα διευκολύνουν και θα προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή. Έχει
ανάγκη από φθηνή και σύγχρονη κατοικία, νερό και ηλεκτρικό. Δεν έχει ανάγκη
από τα φιλοδωρήματα και τη φιλανθρωπία των μονοπωλίων, ούτε από τις
"αγαθοεργίες" των ΜΚΟ.
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν υπόθεση των λαϊκών στρωμάτων μέσα από την
οργανωμένη δράση και παρέμβαση, μέσα από την οργάνωση στα συνδικάτα για την
ανασύνταξη του κινήματος. Να βάλουν εμπόδια στην ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική
ΕΕ, κυβέρνησης και δημοτικών αρχών. Να γκρεμίσουν στην πράξη τις αυταπάτες της
"μεταμνημονιακής" εποχής που καλλιεργούν κυβέρνηση και αξιωματική
αντιπολίτευση, που όμως είναι παρόντες η επιτροπεία, η λιτότητα και οι πάνω από
700 εφαρμοστικοί και μνημονιακοί νόμοι.

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020

Λαϊκή Συσπείρωση Ναυπλίου : Για τα θέματα που συζητήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνεδρίαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου την  Τρίτη  11-2-2020  ο Δήμαρχος για άλλη μια φορά  απέδειξε ότι ο διάλογος, για θέματα που απασχολούν το δήμο μας, όχι μόνο δεν είναι στις προθέσεις του, αλλά τον αποφεύγει συστηματικά. Συγκεκριμένα:
Χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος με την αντιπολίτευση ο Δήμαρχος έφερε θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο  που αφορούσε τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση του 1821, τη συνεργασία του  Δήμου με την Επιτροπή  «ΕΛΛΑΔΑ 2021»  και πρότεινε την συγκρότηση Επιτροπής Εφορείας Τιμής αποτελούμενη από ανθρώπους του πνεύματος.
Ο Δήμαρχος υποστήριξε με ζήλο αυτή την συνεργασία και το πόσο καλό θα κάνει στον τόπο μας, χωρίς βέβαια να επεκταθεί σε λεπτομέρειες για το ποιες δράσεις θα αναπτυχθούν. 
Τί είναι όμως η Επιτροπή  «ΕΛΛΑΔΑ 2021» και τι στόχους έχει;
Η συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021» προβλέπονται από το άρθρο 113 (σελ.127) του πολυνομοσχεδίου για το λεγόμενο «επιτελικό κράτος». Στόχος της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021»,  είναι «η ανάπτυξη του εθνικού αφηγήματος της Ελλάδας με σκοπό τη δημιουργία ενιαίας εικόνας και ταυτότητας της χώρας και των φορέων του ελληνικού κράτους» (§1.γ΄).
Η κατασκευή “εθνικού αφηγήματος” και “ενιαίας εικόνας” της Ιστορίας της Ελλάδας επιχειρεί να συσκοτίσει  όλες εκείνες τις πλευρές της ιστορίας όπου το κράτος έστειλε στη φυλακή τον Κολοκοτρώνη, που οι αγωνιστές του 1821 έγιναν επαίτες για να ζήσουν, ενώ οι «στυλοβάτες» του «φάγανε» δάνεια επί δανείων, ρουφήξαν το αίμα των εργαζομένων και χρεοκόπησαν επανειλημμένα το λαό. Επιχειρεί να προαγάγει το ιδεολόγημα της εθνικής ενότητας και μέσω αυτού να παρουσιάσει τα συμφέροντα της αστικής τάξης ως συμφέροντα ολόκληρης της κοινωνίας.
Είμαστε εκ διαμέτρου αντίθετοι στη  δημιουργία «ενιαίας εικόνας και ταυτότητας» μέσω της επεξεργασίας κι επιβολής ενός κρατικά σχεδιασμένου αφηγήματος.
Το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε στη μη αναπροσαρμογή δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού.
Το πράσινο, η καθαριότητα, η ηλεκτροδότηση, η συντήρηση των – ελάχιστων – ελεύθερων χώρων κλπ. είναι κοινωνικές ανάγκες  και πρέπει  να καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να υπάρχει επαρκές προσωπικό, για να αναπτυχθεί σύγχρονη πλήρης σχετική υποδομή. Να μην εξαρτώνται από καμία τοπική φορολογία και να μην εκχωρούνται σε ποικίλες, πανάκριβες και αναποτελεσματικές εργολαβίες. Γνωρίζουμε ασφαλώς τους περιορισμούς του νόμου, όπως επίσης και ότι η ικανοποίηση αυτού του αιτήματος δεν είναι υπόθεση μόνο του  Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και  της πάλης του λαού της πόλης. Ευθύνη όμως για το αν κινούνται στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών έχουν οι δημοτικές αρχές που κατά τη γνώμη μας πρέπει να εξαντλούν κάθε σχετική δυνατότητα. 
Γι ` αυτούς τους λόγους προτείναμε την επέκταση της μείωσης  αλλά και την πλήρη απαλλαγή σε ορισμένες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες που δεν περιλαμβάνονται στην εισήγηση της οικονομικής επιτροπής  όπως:
Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ πλήρη απαλλαγή
Δημότες/σες  που έχουν χάσει τον/την σύζυγο με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ πλήρη απαλλαγή
Μακροχρόνια άνεργα ζευγάρια  με ετήσιο εισόδημα έως 10.000 ευρώ πλήρη απαλλαγή
Μακροχρόνια άνεργοι με ετήσιο εισόδημα έως 7.000 ευρώ απαλλαγή ποσοστού 50%
Άτομα που λαμβάνουν Κοινωνικό Εισόδημα αλληλεγγύης απαλλαγή ποσοστού 50%
Σαν αντιστάθμισμα προτείναμε την αύξηση των δημοτικών τελών  για τους μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους του Δήμου (π.χ τράπεζες, αλυσίδες σούπερ Μάρκετ, εργοστάσια, εκκλησία ) 
Η πρότασή μας δεν έγινε αποδεκτή από το Δημοτικό Συμβούλιο
Το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  αφορούσε στην ενσωμάτωση «περιβαλλοντικού τέλους» στους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΝ
Η Λαϊκή Συσπείρωση εναντιώνεται στην υλοποίηση  της Οδηγίας-Πλαίσιο της ΕΕ 2000/60 για τα νερά, με την οποία το νερό αντιμετωπίζεται ως εμπορεύσιμο και συνάμα κερδοφόρο προϊόν. Η οδηγία αυτή  επιβάλλει νέο χαράτσι (περιβαλλοντικό τέλος), μέσα από τους λογαριασμούς ύδρευσης - αποχέτευσης και άρδευσης. Έτσι πλήττονται ακόμα περισσότερο τα φτωχά νοικοκυριά, που θα δουν αύξηση στον λογαριασμό της ύδρευσης, αλλά και οι αγρότες που θα πληρώσουν αρκετά ευρώ περισσότερα το στρέμμα για την άρδευση των χωραφιών τους.
Ο Δήμος  μετατρέπεται σε φοροεισπράκτορα της κυβέρνησης, που θα μετρά την κατανάλωση στις ιδιωτικές αγροτικές γεωτρήσεις και θα το αποδίδει στο λεγόμενο Πράσινο Ταμείο της EE, για χρηματοδότηση αμφιβόλου αξίας και χρησιμότητας έργων, με αδιαφανείς και ρουσφετολογικές διαδικασίες, κρατώντας ως προμήθεια το 2,5% του ποσού.
Το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε στην τιμολογιακή πολιτική του Φορέα Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ)
Στην εισήγηση για το 2020  κυριαρχούσαν  μαθηματικοί τύποι που προσδιόριζαν τελικά το ποσό των 10.393,59 ευρώ  που αντιστοιχούν στο Δήμο Ναυπλιέων για τη διαχείριση των σκουπιδιών.
Για ποια όμως διαχείριση μιλάνε;
Το 2013 διαμορφώθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)  και επελέγει η ΤΕΡΝΑ ως ανάδοχος του έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου.  Στον ΦοΔΣΑ Πελοποννήσου έχει ανατεθεί ο επιτελικός ρόλος να διανέμει  την «πίτα» στους εργολάβους εξασφαλίζοντάς τους ένα ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους.
Τα σκουπίδια  όμως εξακολουθούν και πάνε στη χωματερή της Καραθώνας, εξακολουθούν και μολύνουν το περιβάλλον, εξακολουθούν να βάζουν σε κίνδυνο την υγεία μας.
Το μεθοδευμένο αδιέξοδο στη διαχείριση των απορριμμάτων στη Πελοπόννησο και στο Δήμο μας ιδιαίτερα, χρόνια τώρα, είναι συνειδητή επιλογή κυβερνήσεων Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών για τη παράδοση της διαχείρισης τους στο μεγάλο κεφάλαιο.
Η Λαϊκή Συσπείρωση προτείνει  στα συμβούλια και στο λαό τη μόνη φιλολαϊκή πρόταση διαχείρισης των απορριμμάτων. Η διαχείριση να γίνεται μέσα από Ενιαίο Δημόσιο Φορέα, χωρίς καμιά ανάμειξη ιδιωτών, για να μπορούν οι Δήμοι να κάνουν την διαχείριση προς όφελος των δημοτών Ο φορέας αυτός θα κάνει τις χωροθετήσεις με άκρως επιστημονικά κριτήρια, και θα χρησιμοποιήσει την αιχμή της σύγχρονης τεχνολογίας στις μεθόδους διαχείρισης των απορριμμάτων, ελαχιστοποιώντας τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και μεγιστοποιώντας τα οικονομικά οφέλη για λογαριασμό των λαϊκών στρωμάτων.

Ναύπλιο  15/2/2020

Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2020

Λαϊκή Συσπείρωση Άργους Μυκηνών: Να απεγκατασταθεί άμεσα η κεραία κινητής τηλεφωνίας από το σχολείο

Η Λαϊκή Συσπείρωση Άργους Μυκηνών καταγγέλλει την ενέργεια εταιρείας κινητής τηλεφωνίας να εγκαταστήσει και να λειτουργεί για χρόνια κεραία εντός πυκνοκατοικημένης περιοχής και σε απόσταση αναπνοής το 3ο Δημοτικό σχολείο και απαιτεί εδώ και τώρα την απομάκρυνσή της . Μια τέτοια ενέργεια μπορεί να έχει ανεξέλεγκτες και μακροχρόνιες συνέπειες στην υγεία των κατοίκων της περιοχής και ειδικά των παιδιών.

Αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα της ασυδοσίας των μονοπωλιακών ομίλων και της προσπάθειάς τους να κερδοφορήσουν , αδιαφορώντας για την υγεία του λαού και αποδεικνύοντας ότι μπροστά στα πλούτη τους η ζωή μας δεν έχει καμία αξία. Το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, είναι φτιαγμένο για να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων, οι οποίοι στον μεταξύ τους ανταγωνισμό τοποθετούν κεραίες όπου τους βολεύει, εκθέτοντας τους κατοίκους σε υπέρμετρη ακτινοβολία. Θυμίζουμε την (Απρίλιος 2017) συζήτηση στην Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής με θέμα "Εξέταση του πλαισίου εγκατάστασης κεραιοσυστημάτων" όπου αυτό που κυριάρχησε στα όσα αναφέρθηκαν από την πλευρά ειδικών και εκπροσώπων της κυβέρνησης ήταν η πλήρης κάλυψη της δράσης των μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και κεραιοσυστημάτων, σε βάρος του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Οι ευθύνες της κυβέρνησης αλλά και των εκπρόσωπων της στην τοπική διοίκηση είναι τεράστιες, καθώς αντί να προστατεύσουν τους πολίτες και να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα , προτιμούν να διευκολύνουν τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι απέναντι μας ! Η κρατική νομοθεσία που επιτρέπει την τοποθέτηση κεραιών σε κατοικημένες περιοχές , που μετατρέπει το ζήτημα από θέμα που αφορά όλη την κοινωνία σε υπόθεση συνδιαλλαγής μεταξύ κράτους και εταιρειών είναι επικίνδυνη για την υγεία μας ! Σήμερα που η επιστήμη έχει κάνει άλματα μπορεί να προφυλαχθεί η υγεία των πολιτών.

Η Λαϊκή Συσπείρωση έχει πάγια θέση την αντίθεση στην ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών.

Διεκδικεί και παλεύει :

· Να απεγκατασταθεί άμεσα η κεραία κινητής τηλεφωνίας.

· Να μπει τέρμα στην ανεξέλεγκτη τοποθέτηση κεραιών εδώ και τώρα

· Να δημιουργηθεί οργανωμένο πάρκο κεραιών , μετά από επιστημονική μελέτη, ώστε η λειτουργία του να έχει όσο το δυνατόν μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων.

Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝΝΑΥΠΛΙΟΥ

Το τεχνικό πρόγραμμα  έργων ενός δήμου αντικατροπτίζει τις προτεραιότητες μιας δημοτικής αρχής για το αμέσως επόμενο έτος. Δυστυχώς για μια ακόμα φορά το τεχνικό πρόγραμμα  του 2020  που εισηγήθηκε η δημοτική αρχή, αποτυπώνει και σε επίπεδο τεχνικών έργων, την αποδοχή της πολιτικής της υποχρηματοδότησης, πολιτική που εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια που διαχειρίζονται την κρίση σε βάρος του λαού. Στην ίδια πολιτική συμφωνούν και οι παρατάξεις ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΞΑΝΑ με επικεφαλής τον Κο Αναγνωσταρά και ΝΑΥΠΛΙΑ - ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ με επικεφαλής τον Κο Σαλεσιώτη. Κανένας τους στην τοποθέτησή του δεν ανέφερε  την τεράστια περικοπή των πόρων (πάνω από 60% από το 2009), που έγινε από τις κυβερνήσεις προς τους δήμους, και το Δήμο Ναυπλιέων, με αποτέλεσμα το μειωμένο και κακοπληρωμένο προσωπικό, την επέκταση των ελαστικών σχέσεων εργασίας, τη  συρρίκνωση των υπηρεσιών αλλά και των κοινωνικών δομών του Δήμου μας. Μόνο η Λαϊκή Συσπείρωση ανέδειξε το γεγονός ότι για την χρηματοδότηση των έργων η κατεύθυνση είναι ο λαός να βάλει ξανά το χέρι στην τσέπη.
Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020 κυριαρχεί η επανάληψη των προηγούμενων. 
Η προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής με τεχνικές «ντρίπλες» να παρουσιάσει μεγάλο όγκο έργων δεν μπορεί να κρύψει την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι μια σειρά έργων που εμφανίζονται ως νέα όπως η ανάπλαση Οδού Αιγίου , ανάπλαση Παπανικολάου - Φωτομάρα και καθέτων , κόμβος Πειραιώς , ανακαίνιση κτιρίου Τριανόν , σχολείο στο Ανυφί , πράσινο σημείο για μια άλλη διαχείριση των απορριμμάτων  περιλαμβάνονταν και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2019. Από τις  28 συνολικά μελέτες για το 2020 που μας παρουσιάστηκαν οι 9 από αυτές εμφανίζονται σε τεχνικά προγράμματα από το 2014. Από τα προαναφερόμενα προκύπτει ότι  αν και πότε θα υλοποιηθούν έργα και θα ολοκληρωθούν οι μελέτες  είναι άγνωστο, γιατί η συνήθης πρακτική της δημοτικής αρχής είναι να τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα και να απεντάσει έργα και μελέτες μεταφέροντάς τα στα επόμενα χρόνια.
Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2020 απεικονίζεται  οικονομικά η ενίσχυση κομματιών του κεφαλαίου (τουριστικού, εφοπλιστικού, εμπορικού), που ορέγονται την περιοχή με μοναδικό στόχο την αύξηση των κερδών τους. Απεικονίζεται η απαξίωση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου αφού στο «κάδρο» των έργων δεν υπάρχει το ζήτημα της αυτεπιστασίας αλλά μόνο εργολαβίες, σχεδόν για τα πάντα. Ορισμένα έργα μικρού βεληνεκούς θα μπορούσαν να γίνονται με το προσωπικό του δήμου χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός ότι μια σειρά από κυβερνητικές επιλογές έχουν αφήσει ολόκληρες υπηρεσίες  γυμνές από εργαζόμενους και μέσα.

Αποκαλύπτεται η γύμνια του τεχνικού προγράμματος  από τα έργα που απουσιάζουν από αυτό.
Συγκεκριμένα:
Απουσιάζουν παντελώς αντιπλημμυρικά και αντιπυρικά έργα, που έχει ανάγκη η περιοχή μας.  Στον ισχυρισμό του Δημάρχου ότι για τον καθαρισμό υδατορεμάτων είναι  υπεύθυνη η Περιφέρεια (Ν.4555/2018) του απαντάμε ότι οι δήμοι μπορούν να προβαίνουν σε καθαρισμό υδατορεμάτων εντός των διοικητικών ορίων τους κατόπιν προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια (παρ.1 του άρθρου 179 του  Ν.4555/2018). Τα αντιπλημμυρικά έργα όμως δεν είναι επιλέξιμα από την Ε.Ε  γιατί δε γεννάνε κέρδη για το κεφάλαιο και για αυτό το λόγο  η δημοτική αρχή υποτάσσεται , δεν διεκδικεί και δεν θέτει ως προτεραιότητα στον προγραμματισμό της κανένα έργο για πρόληψη από τα καιρικά φαινόμενα. 
Τα κονδύλια για αντισεισμική προστασία είναι μηδέν. Δημόσια κτίρια δεκαετιών, κατασκευασμένα με τον παλιό οικοδομικό κανονισμό, στα οποία ακόμα και σήμερα δεν έχει γίνει ουσιαστικός προσεισμικός έλεγχος, σε μια χώρα ιδιαίτερα σεισμογενή.
Απουσιάζουν έργα που αφορούν στην ανάπτυξη προγραμμάτων ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων. Η ευαισθησία της Δημοτικής Αρχής φτάνει μόνο μέχρι την ανακατασκευή παλαιών κτιρίων και όχι μέχρι την κατασκευή νέων και σύγχρονων σχολικών μονάδων. Η Λαϊκή Συσπείρωση έχει επισημάνει πολλές φορές ότι τα κοντέινερς δεν είναι λύση αλλά ούτε  και η στέγαση σχολείων  σε νοικιασμένα κτίρια (2ο ,5ο Δημοτικό) καθώς και νηπίων σε χώρους που δεν πληρούν τις προδιαγραφές  (2ο , 7ο Νηπιαγωγείο), πληρώνοντας μάλιστα υπέρογκα ποσά για ενοίκιο.
•  Οι βρεφικοί σταθμοί στο Ναύπλιο έχουν δυναμικότητα μόλις 76 θέσεων ενώ οι αιτήσεις ήταν πάνω από 150. Άρα δεν επαρκούν για  να καλύψουν την ανάγκες των βρεφών και δεν υπάρχει καμία αναφορά πρόβλεψης κατασκευής καινούριων  στο τεχνικό πρόγραμμα. Το ίδιο ισχύει  και για  τους παιδικούς σταθμούς.
Απουσιάζουν  έργα και μελέτες για την  προστασία της Παλιάς Πόλης και των τειχών της Ακροναυπλίας.
Το τεχνικό πρόγραμμα είναι πολύ μακριά από την ικανοποίηση μεγάλων αναγκών στις δημοτικές ενότητες  όπως υποδομών, αθλητισμού, πολιτισμού, ζητημάτων υγείας, οδοποιίας κτλ.

Για τη Λαϊκή Συσπείρωση όλα τα έργα προτεραιότητας που εξασφαλίζουν ποιότητα ζωής και ικανοποιούν τις ανάγκες των δημοτών απουσιάζουν από το τεχνικό πρόγραμμα 

Η Λαϊκή Συσπείρωση καταψηφίζοντας το τεχνικό πρόγραμμα θα συνεχίσει να αναδεικνύει όλες τις αντιδραστικές αλλαγές που υλοποιούνται στους δήμους και καλεί τους δημότες να πιστέψουν στην δύναμή τους, στο δίκιο τους, να διευρύνουν τις απαιτήσεις τους και να διεκδικήσουν την εξασφάλιση από τον κρατικό προϋπολογισμό  όλων των αναγκαίων πόρων και των οφειλόμενων για την τοπική διοίκηση. Να ανατραπεί το νομοθετικό πλαίσιο που καθιστά την τοπική διοίκηση πεδίο επιχειρηματικής δράσης και φοροεισπρακτικό μηχανισμό.

ΝΑΥΠΛΙΟ 25/01/2020
.

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Λαϊκή Συσπείρωση Ναυπλίου: ‘Εργα υποδομής και όχι βιτρίνας που να καλύπτουν τις ανάγκες όλων των δημοτών.

Ποιο νοικοκυριό δεν θα φρόντιζε να κλείσει την τρύπα στο πάτωμα του σπιτιού του, αλλά θα προτιμούσε να αγοράσει ένα πανάκριβο χαλί για να την σκεπάσει έτσι ώστε να μην φαίνεται και να μην αναδύεται η δυσοσμία της αποχέτευσης;
Τα απλά νοικοκυριά ξέρουν τις προτεραιότητες τους  και παρά τα πενιχρά οικονομικά τους φροντίζουν τα σπίτια τους.

Η Δημοτική Αρχή  όμως; 
Προγραμματίζει τα έργα που εκτελεί σύμφωνα με τις ανάγκες, ή σύμφωνα με αυτά που κάθε φορά της επιβάλλονται για να εξακολουθήσει να είναι ο μηχανισμός "ανταποδοτικών" υπηρεσιών και ο μοχλός εξυπηρέτησης της ανάπτυξης των επιχειρηματικών συμφερόντων;
Συγκεκριμένα: 
Επέλεξε  να διαθέσει 1.402.009,76 €  για την κατασκευή Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου το περίφημο Open Mαll, που προβλέπει, βρύσες με πόσιμο νερό, βυθιζόμενους κάδους απορριμμάτων, ταμπέλες σήμανσης, λάμπες φωτισμού led και διάφορες φιοριτούρες βιτρίνας. Όμως εμείς οι δημότες  εξακολουθούμε να μην πίνουμε το νερό της βρύσης στα σπίτια μας, δυσχεραίνουν τη ζωή μας τα σκουπίδια  που θάβονται στη Καραθώνα χωρίς διαχείριση και πρόγραμμα διαλογής στη πηγή, και αντιμετωπίζουμε καθημερινά  τα προβλήματα της καθαριότητας και γενικότερα της λειτουργίας και της  εμφάνισης  της πόλης. 
Η Δημοτική Αρχή επιλέγει έργο βιτρίνας  χωρίς σχεδιασμό και ιεράρχηση σπαταλώντας τεράστια ποσά.   Για τους παραπάνω λόγους  η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε την εκτέλεση αυτού του έργου.
Επέλεξε ακόμα να κατασκευάσει τα έργα:
«Ανάπλαση Ψαρομαχαλά» Προυπολογισμού 1.162.000 €, δηλαδή των οδών Παπανικολάου και Φωτομάρα στη Παλιά πόλη.
«Ανάπλαση Αιγίου» προυπολογισμού 2.517.200 €
Δεν ξέρει ο Δήμαρχος τις ανάγκες της Παλιάς πόλης;
 Δεν ξέρει ότι η Παλιά Πόλη Ναυπλίου κινδυνεύει από την εγκατάλειψη; Ότι λείπουν βασικά έργα υποδομής όπως, ολοκληρωμένο αποχετευτικό δίκτυο, μέτρα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας από την αδυναμία προσπέλασης πυροσβεστικών οχημάτων, αποκατάσταση των τειχών της Ακροναυπλίας που καταρρέουν,  καθώς και μια σειρά μέτρα προστασίας και καθαριότητας των στενών σοκακιών  της παλιάς πόλης ώστε να είναι επισκέψιμη;  
 Η ανάπλαση του Ψαρομαχαλά δεν είναι έργο προτεραιότητας γιατί συμβάλει μόνο στον εξ ορθολογισμό των έντονων χρήσεων και των υπερκορεσμένων δραστηριοτήτων του τουρισμού, της ψυχαγωγίας και του εμπορίου.
Όσο για την ανάπλαση της οδού Αιγίου θα ήταν  αναγκαία στο βαθμό που ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη και την προοπτική της πόλης το επέβαλε, καθώς και οι ανάγκες των κατοίκων.
Σήμερα όμως που το σχέδιο πόλης είναι παγωμένο, που δεν υπάρχει ολοκληρωμένη κυκλοφοριακή μελέτη, που η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους του Ναυπλίου είναι προβληματική, που λόγω της κατάστασης των δρόμων και  την έλλειψη πεζοδρομίων οι πεζοί και τα ΑΜΕΑ δε μπορούν να κυκλοφορήσουν, που δεν υπάρχει  σχεδιασμός ποδηλατοδρόμων και πράσινου, που οι ελλείψεις της πόλης σε έργα υποδομής και έργα πολιτικής προστασίας είναι πολλές που απουσιάζουν σταθερά σχεδιασμένες παρεμβάσεις σε ζητήματα προσεισμικού ελέγχου σχολείων,  υποδομές πρόνοιας, σχολικής στέγης, λαϊκού αθλητισμού,  το έργο της ανάπλασης της οδού Αιγίου φαντάζει πολυτέλεια και επομένως δεν είναι προτεραιότητα για την πόλη αλλά αποσπασματικό.
Η Λαϊκή Συσπείρωσε για τους παραπάνω λόγους δε στήριξε την εκτέλεση αυτών των έργων.
Η Δημοτική Αρχή στα ερωτήματα τι ανάπλαση χρειάζεται ο τόπος μας, τι στόχο θα έχει και ποιον θα εξυπηρετήσει έχει ως απάντηση τη λειτουργία του «Δήμου Επιχείρηση» στα πλαίσια της λογικής κόστους-οφέλους, ιδεολογικά υποταγμένη στην υπάρχουσα πολιτική.
Από τους λογαριασμούς της ΔΕΥΑΝ, ως τα δημοτικά τέλη που έρχονται με το ρεύμα και από τη ξαπλώστρα στη παραλία μέχρι το τελικό χώρο ανάπαυσης στο νεκροταφείο, ο δημότης αποτελεί για αυτούς πάντα πελάτη. Ένας πελάτης που θα δώσει και στις γιορτές της αγάπης, και θα πληρώσει ένα σωρό λεφτά αγοράζοντας υλικά  στο νηπιαγωγείο του παιδιού του καλύπτωντας  την έλλειψη κοινωνικού κράτους. Και το μεγάλο ευχαριστώ στο δημότη… είναι να μην απολαμβάνει  ελεύθερους χώρους, να μη μπορεί να περπατήσει στα πεζοδρόμια για τα οποία πλήρωσε, γιατί όλα αυτά πρέπει σταδιακά να εκχωρούνται προς εκμετάλλευση.
Προτεραιότητα για τη  Λαϊκή Συσπείρωση  είναι το κάθε πρόβλημα που απασχολεί όλους όσους πλήττονται από τις πολιτικές διαχείρισης του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε . Απέναντι στα έργα βιτρίνας και τα αποσπασματικά έργα εμείς βάζουμε στην πρώτη γραμμή τη διαχείριση των απορριμμάτων προς όφελος του λαού, τις υποδομές που σχετίζονται με την ύδρευση και την αποχέτευση, την μείωση της δημοτικής φορολογίας των λαϊκών στρωμάτων, την κατάσταση των σχολικών κτιρίων, την εξασφάλιση ελεύθερων χώρων , παιδικών χαρών και πάρκων, την πρόσληψη του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού που θα βοηθήσει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών.

Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019

Λαϊκή Συσπείρωση Ναυπλίου: Μερικές αλήθειες για τη ΔΕΥΑΝ

Στις 28/11/2019  συγκλήθηκε σε ειδική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου να αποφασίσει για το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο :
 Έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Ναυπλιέων.
Από τον  ισολογισμό που μας κατατέθηκε διαπιστώσαμε για τη Δ.Ε.Υ.Α.Ν τα εξής:

Σύμφωνα με τα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ν, στον Ισολογισμό της
        31.12.2018 παρουσιάζονται συσσωρευμένες ζημίες συνολικού ύψους  € 18.531.153,05.
Η προκύψασα ζημία εκμετάλλευσης για την χρήση 2018 ανήλθε στο ποσό € 492.358,14
Η ΔΕΥΑΝ συνεχίζει τα τελευταία χρόνια να σωρεύει ζημίες, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον σε θέση να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις της.
Εξαιτίας της έλλειψης ικανής ρευστότητας, ο Δήμος ως εγγυητής προς το Τ.Π και Δανείων έχει υποχρεωθεί σε μόνιμη βάση προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων την εξόφληση των Δανειακών υποχρεώσεων (κεφαλαίου και ετήσιων Δόσεων)
Ο Δήμος δεν πρέπει να συνεχίσει να καλύπτει τα ελλείμματα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης τα οποία απορρέουν καθαρά από ζημίες λειτουργικής εκμετάλλευσης.
Από τα Οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΥΑΝ των τελευταίων ετών διαπιστώνεται, ότι η επιχείρηση συνεχίζει να παράγει ζημίες και ελλείμματα
Με τα σημερινά Οικονομικά δεδομένα η Δ.Ε.Υ.Α.Ν ευρίσκεται σε θέση Οικονομικού αδιεξόδου και χρειάζεται πάση θυσία μία Μελέτη Βιωσιμότητας , τόσο στις προοπτικές ανάπτυξης όσο και στην περιστολή δαπανών, (μέσω της οποίας πιθανόν να επιτευχθεί μια γενικότερη Οικονομική Εξυγίανση).
(Απόσπασμα από: Δήμος Ναυπλιέων Έκθεση Ελέγχου 31/12/2018, σελίδες 17-18 , «ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε.»  )
Στις  25/11/19  το  ΔΣ της ΔΕΥΑΝ αποφάσισε το τεχνικό πρόγραμμα της επιχείρησης το οποίο φιλοδοξεί να εκτελέσει έργα και μελέτες, συνολικού κόστους: 968.402,57€  Ιδίοις Πόροις ( ΑΔΑ: 62ΔΛΟΡ91-Π5Ω).
Για ποιούς ιδίους πόρους μιλάνε όταν δεν υπάρχει τίποτα στο ταμείο;