Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023

Κώστας Γκόνης: Οι τιμές ζώνης και η φορολογική αφαίμαξη


 Οι «αντικειμενικές αξίες» χρησιμοποιούνται για καθορισμό της φορολογίας και τον υπολογισμό του ΑΕΠ, και ως εκ τούτου δεν έχουμε αυταπάτες για μια μεγάλη συνολική μείωση. 

Ταυτόχρονα επισημαίνουμε ότι αυτή η συζήτηση είναι σε μεγάλο βαθμό προσχηματική αφού οι γνωμοδοτήσεις των δήμων δεν είναι σε κανένα βαθμό δεσμευτικές στην τελική διαμόρφωση της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών.

Κατά την γνώμη μας γίνεται επιτακτικά αναγκαία η δυναμική ανάπτυξη της λαϊκής πάλης για την άμεση κατάργηση του αντιλαϊκού ΕΝΦΙΑ με τη μεταφορά των φορολογικών βαρών στο μεγάλο κεφάλαιο

Υποβάλουμε στο δημοτικό συμβούλιο το παρακάτω σχέδιο απόφασης, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των επιπτώσεων της απόφασης (57732-18/5/2021) του Υπουργείου Οικονομικών για τον επαναπροσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών της ακίνητης περιουσίας. Χωρίς να έχουμε αυταπάτες ότι η ρύθμιση των «αντικειμενικών αξίων» θα αλλάξει την φορολογική επιβάρυνση των εργαζόμενων όσο ο ΕΝΦΙΑ είναι δεδομένος για την φορολογική πολιτική.

«Γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπλίου για την μείωση των τιμών Ζώνης και των αντικειμενικών αξιών στο Δήμο »

Το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε από τον Δήμο μας να εκφράσει τις απόψεις του επί του ζητήματος του καθορισμού των τιμών ζώνης για τον Δήμο Ναυπλίου .

Με την ευκαιρία αυτή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλίου πρέπει να εκφράσει την διαφωνία του για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών (Υ.Α. 57732/ΕΞ/2021) περί αναθεώρησης των τιμών ζώνης των ακινήτων.

Με την εν λόγω απόφαση αυξήθηκαν οι τιμές ζώνης και συνακόλουθα οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων σε 42 περιοχές του δήμου, με μέση αύξηση 22,77% και με συνέπεια να αυξηθεί η φορολογία της ακίνητης περιουσίας, καθώς και ο προσδιορισμός τελών που γίνεται σε συνάρτηση με τις τιμές ζώνης.

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις έγιναν στις περιοχές

Γ. Ναυπλιέων από 1700 σε 2850 αύξηση 67,5%

Θ. Ναυπλιέων από 1300 σε 2200 αύξηση 69%

Α (Οικισμός Εξώστη) Αριας από 700 σε 1000 αύξηση 42,5%

Α (Οικισμός Αγίας Κυριακής) Αρίας από 700 σε 1050 αύξηση 50%

Β. Ναυπλιέων από 1800 σε 2900 αύξηση 61%

ΙΓ Ναυπλιέων από 900 σε 1400 αύξηση 55%

Σταθερές έμειναν οι τιμές μόνο σε 24 περιοχές.

Η μέση αύξηση στο σύνολο των διαμερισμάτων είναι 14,5%

Πρέπει να σημειωθεί ότι ο καθορισμός των αξιών των ακινήτων στα ανωτέρω επίπεδα αποφασίστηκε από το Υπουργείο Οικονομικών με την επίκληση μίας έκθεσης εκτίμησης των εμπορικών αξιών των ακινήτων του Δήμου μας, η οποία έγινε από ορκωτούς εκτιμητές, χωρίς όμως σε αυτή την διαδικασία να κληθεί και να συμμετάσχει ο Δήμος μας. Η εκτίμηση αυτή δεν αντικατοπτρίζει την αξία της γης και της δομημένης επιφάνειας στην περιοχή μας και σε κάθε περίπτωση η σχετική έκθεση δεν μας γνωστοποιήθηκε πριν την καθιέρωση των νέων τιμών ζώνης. Έτσι δεν μας δόθηκε η ευκαιρία να την ελέγξουμε τα πορίσματά της ή έστω να την σχολιάσουμε.

Συνεπώς η μείωση των αντικειμενικών αξιών είναι απολύτως αναγκαία ώστε να αποτυπώνεται η πραγματικότητα στην αγορά, χωρίς στρεβλώσεις και αδικίες, καθώς, η αύξηση τους από την 1η Ιανουαρίου 2022, οδήγησε σε αδικίες στον υπολογισμό των τεκμηρίων διαβίωσης, με αποτέλεσμα να βρεθούν εκτός επιδομάτων και άλλων κοινωνικών παροχών, πλήθος ευάλωτων νοικοκυριών.

Αυτό είναι σε τελική ανάλυση ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Είναι αδιανόητο, δημότες με πενιχρά εισοδήματα, να χάνουν το δικαίωμα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, το επίδομα στέγασης, το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, τον μειωμένο ΕΝΦΙΑ κλπ. Είναι εξωφρενικό, πολίτες ΑΜΕΑ να χάνουν αναγκαία εισοδήματα επειδή ανέβηκε άδικα και αναιτιολόγητα, η αντικειμενική αξία του σπιτιού τους.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας :
Εκφράζει τη συμπαράστασή του στις χιλιάδες των συμπολιτών μας που, μετά την πρόσφατη αύξηση των τιμών ζώνης, πασχίζει να συντηρήσει το σπίτι του, ώστε να ζήσει σε αυτό και να το μεταβιβάσει στα παιδιά του.
Υπενθυμίζει τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος («Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους»). Υπενθυμίζει επίσης ότι η ακίνητη περιουσία δεν είναι εμπόρευμα ώστε να φορολογείται με βάση την αγοραστική του αξία. Οι περισσότεροι πολίτες ζουν στο σπίτι που έζησαν οι γονείς τους και θα ζήσουν στο μέλλον τα παιδιά τους, και δεν πρέπει να τιμωρούνται απλώς επειδή κληρονόμησαν.
Καλεί το Υπουργείο Οικονομικών να επαναξιολογήσει τις τιμές ζώνης και να προβεί άμεσα σε σημαντική μείωσή τους, ώστε αυτές να ανταποκρίνονται στις συνθήκες της πραγματικότητας και να μην οδηγήσουν στη σώρευση χρεών στις πλάτες των κατοίκων του δήμου μας.
Η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να γίνει στη βάση μίας νέας εκτίμησης, η οποία θα πρέπει να εκπονηθεί με την συμμετοχή των ορκωτών εκτιμητών του Υπουργείου και με τη συμμετοχή και των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου μας, οι οποίες θα συνεισφέρουν στοιχεία, για την καλύτερη αξιολόγηση όλων των δεδομένων.
Επειδή για την ολοκλήρωση της εκτίμησης δεν επαρκούν τα ασφυκτικά χρονικά πλαίσια που έχει θέσει το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να εκφράσουμε τις τεκμηριωμένες απόψεις μας επί των τιμών, έως την ολοκλήρωση της εκτίμησης αυτής θα πρέπει να ανακληθεί η υπ’ αριθμ. 57732/ΕΞ/2021 Υ.Α. και να επανέλθουμε μεταβατικά στις τιμές ζώνης που ίσχυαν έως το 2021 σε όλες τις περιπτώσεις.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανάκληση και πρόσθετος χρόνος για την υποβολή της γνώμης των δήμων, προτείνουμε στο Υπουργείο Οικονομικών να προβεί στις τιμές ζώνης στον δήμο Ναυπλιέων σε μείωσή τους κατά 50% . Η μείωση του ΕΝΦΙΑ που θα προκύψει από τη μείωση των τιμών ζώνης να ισχύσει και για το 2022 είτε με επιστροφή φόρου είτε με συμψηφισμό για την επόμενη χρονιά.

Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο Ναυπλίου να υιοθετήσει απόφαση στην παραπάνω κατεύθυνση.